Monday, January 23, 2012

d i s t a n c e


Saya rindu lawak awak.Saya rindu perasaan perasan awak.Saya rindu kutukan awak.Saya rindu marah main-main awak.Yes, I Miss You. The Old You.0 choki choki: